Vi har tecknat ett 25 årigt hyresavtal på 1500 kvm med Waxy Carwash på handelsområdet Lövåsen i Katrineholm. Tomten är på 7000 kvm och vi kommer totalt att utveckla 2800 kvm bilrelaterade verksamheter. Uthyrningsarbete för de kvarvarande 1300 kvm pågår. Vi räknar med tillkommande 2-3 verksamheter. Beräknad byggstart hösten 2019, med tillträde höst/vinter 2020.

Läs pressmeddelandet här