Avtalat Proveloper AB

Vi har tecknat markanvisning avseende en tomt på ca 8000 kvm för utveckling av F&B vid södra motorvägs avfarten till Mariestad.