Avtalat Proveloper AB

Vi har tecknat markanvisning avseende en tomt på 4200 kvm på handelsområdet Bråstorp i Motala. Tomten ligger beläget med nära grannar såsom Rusta, Dollarstore, Jysk, Peugeot mfl.

Förhandling med tilltänkt hyresgäst pågår.