Genom vårt dotterbolag Detecta har vi skrivit avtal om försäljning av en fastighet i Örebro till Offentliga hus.

Detecta förvärvade fastigheten vakant av Brofast som tidigare drivit Mio butik i fastigheten. Efter att ha ändrat användning och hyrt ut halva byggnaden till gymnasiekola så har vi nu sålt den vidare till Offentliga hus.

Avtalet med Offentliga hus skrevs den 22/12-20 och de tillträder fastigheten i början av februari-21.

Detecta ansvarar för genomförande av entreprenaden. Hyresgästen tillträder 1 augusti -21.