Vi söker mark för etablering av Wash World tvätthallar. Markyta 1000- 3000 kvm. – Förvärv eller arrende. Starka trafikflöden.

Kontakta

Anders Nilsson +46 706 963885 anders.nilsson@proveloper.se

Per Håkan Andreasson +46 705 210190 andreasson@proveloper.se