Vi utvecklar kommersiella fastigheter från idé till färdigt projekt över hela Sverige. Vi som driver bolaget har lång erfarenhet från både utveckling och förvaltning av kommersiella fastigheter samt från detaljhandelsetableringar.
Detta gör att vi har mycket stor insikt i både utvecklarens och hyresgästens perspektiv.

Projektutveckling

I nära samarbete med hyresgäster och investerare utvecklar vi kommersiella fastigheter över hela landet. Från idé och markköp till färdigt projekt. 

Uthyrning

Vi har en bred och djup kompetens inom kommersiell utveckling och uthyrning. Vi erbjuder marknadsanalys, konceptutveckling, investeringskalkyler, uthyrning samt projektledning av hyresgästanpassningar.

Peter Gullberg

Kontakta OSS!

Vill du veta mer om oss? Kontakta mig idag!
Peter Gullberg
+46 702 306 011
peter.gullberg@proveloper.se