Affärsidé

Att utveckla kommersiella fastigheter på attraktiva lägen i nära samarbete med lönsamma och expansiva hyresgäster.

Uthyrning

Med vår gedigna uthyrningserfarenhet så kan vi hjälpa fastighetsägare med allt ifrån att fylla enskilda vakanser till att utveckla/omdana hela fastigheten. Utifrån vår djupa kunskap om och erfarenhet av detaljhandel och detaljhandelsfastigheter, kan vi i tid göra analyser utifrån nuvarande hyresgästers långsiktiga betalningsförmåga, samt utifrån detta komma med alternativa strategier för att ställa om fastigheten till mer stabila och långsiktiga hyresgäster.

Vi kan hjälpa er med marknadsanalys, konceptutveckling, investeringskalkyler, uthyrning samt projektledning av hyresgästanpassningar. Allt ifrån idé till färdigt projekt.

Projektutveckling

Vi utvecklar fastigheter i nära samarbete med hyresgäster inom en rad olika branscher. Vi prioriterar samarbeten med hyresgäster som är kedjedrivna, lönsamma samt expansiva och skriver långa hyresavtal.

Vi driver hela processen från idé och markköp till färdigt projekt.

Projekten kan genomföras efter någon av dessa modeller:

• Försålda projekt
– Forward funding
– Forward purchase

• Projekt samman med partner

• Som uppdrag åt annan fastighetsägare

• I egen regi
Egen finansiering av projektet genom eget kapital och bankfinansiering. Det färdiga projektet säljs vidare.

Proveloper 

Vi som äger bolaget har en lång och gedigen erfarenhet från utveckling och förvaltning av fastigheter, detaljhandeln och inte minst från butiks- och verksamhetsetableringar.

Peter Gullberg
Peter Gullberg

Affärsutveckling/Partner

Peter har lång erfarenhet från kommersiella fastighetsbolag såsom Steen & Ström, Agora och Thon Property. Tidigare också många år på Jysk.
Även arbetat med Fastighetsutveckling som egen konsult.

Anders Nilsson
Anders Nilsson

Affärsutveckling/Partner

Tidigare bland annat NCM Donaldson. Har drivit Tenrep AB sedan 2007 där han varit med och etablerat över 650 butiker.

Tobias Lövstedt

Ekonomi

Tobias har haft olika roller inom analys/finans på Jernhusen, SBB, Avanza mfl.